Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định số công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh An Giang

14/03/2023 |

Các tin khác

4fb46127-e889-4672-877f-e3b0520ba055

Quyết định số công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh An Giang

nopic.jpg