Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NT&PTNT tỉnh An Giang

17/11/2023 |


Các tin khác

9b7391c3-ed23-4219-8dc5-2a403ca949ea

Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NT&PTNT tỉnh An Giang

nopic.jpg