Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai

01/12/2023 |


Các tin khác

e344c205-4ab4-4688-9e5f-4461278c899d

Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai

nopic.jpg