Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Về việc công bố hệ số điều chỉnh tiền lương các vùng trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

13/11/2023 |


Các tin khác

99d58171-a797-4b81-989d-e83093572e34

Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Về việc công bố hệ số điều chỉnh tiền lương các vùng trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

nopic.jpg