Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở GTVT

12/01/2024 |


Các tin khác

5301e9a1-a612-415e-ba2b-448f1a16175e

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở GTVT

nopic.jpg