Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định về Quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CC,VC lãnh đạo, quản lý cấp Phòng tại các Sở, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

09/10/2023 |


Các tin khác

5ee05876-db9d-4253-b4d9-a20b2d8555bc

Quyết định về Quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CC,VC lãnh đạo, quản lý cấp Phòng tại các Sở, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

nopic.jpg