Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, xâu dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh An Giang

09/03/2023 |

Các tin khác

094969f9-cd30-4bfb-8b72-3de0ce69c850

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, xâu dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh An Giang

nopic.jpg