Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số: 21/NQ-HDND giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2023-2024

13/07/2023 |


Các tin khác

a629fb45-48ba-451a-ba65-0dc4740802ec

Nghị quyết số: 21/NQ-HDND giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2023-2024

nopic.jpg