Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số: 16/2023/NQ-HDND Sửa đổi danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo NQ số 39/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HDND tỉnh

13/07/2023 |


Các tin khác

7d2ab7db-257f-4843-80eb-22f8e4662a7c

Nghị quyết số: 16/2023/NQ-HDND Sửa đổi danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo NQ số 39/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HDND tỉnh

nopic.jpg