Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số: 16/2023/NQ-HDND Quy định mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

13/07/2023 |


Các tin khác

a0b3052a-ccf0-46ea-b317-4d9532cf6d51

Nghị quyết số: 16/2023/NQ-HDND Quy định mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

nopic.jpg