Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Lấy ý kiến dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện

12/05/2023 |

Các tin khác

aedd0f7d-b6d0-4786-bd0a-4f54744f1997

Lấy ý kiến dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện

nopic.jpg