Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

23/05/2023 |

Các tin khác

b57c5b3b-f70f-45cf-8fab-0134e3a14507

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

nopic.jpg