Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thông báo số 394/TB-SKHĐT ngày 24/11/2023 của SKHĐT Về việc phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công

24/11/2023 |


Các tin khác

541f728a-6af0-4be7-a231-083c4fdb7751

Thông báo số 394/TB-SKHĐT ngày 24/11/2023 của SKHĐT Về việc phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công

nopic.jpg