Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Công văn 2358/SKHĐT-KHN ngày 15/9/2023 của Sở KH&ĐT về việc ước giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước các tháng còn lại năm 2023

15/09/2023 |


Các tin khác

3f5f3751-0e35-45d5-b5ca-e71f39483648

Công văn 2358/SKHĐT-KHN ngày 15/9/2023 của Sở KH&ĐT về việc ước giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước các tháng còn lại năm 2023

nopic.jpg