Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Báo cáo số 690/BC-SKHĐT ngày 09/11/2023 của Sở KH&ĐT về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN 10 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2023

09/11/2023 |


Các tin khác

32da3aeb-a06b-4097-b197-20224ca86625

Báo cáo số 690/BC-SKHĐT ngày 09/11/2023 của Sở KH&ĐT về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN 10 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2023

nopic.jpg