Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Báo cáo số 463/BC-SKHĐT ngày 15/8/2023 của SKHĐT Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN 7 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2023

15/08/2023 |

Báo cáo số 463/BC-SKHĐT ngày 15/8/2023 của Sở Kế hoạch Đầu tư Báo cáo Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2023


Các tin khác

a8777c4b-7ecf-47a2-a098-ca8eb0a74591

Báo cáo số 463/BC-SKHĐT ngày 15/8/2023 của SKHĐT Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN 7 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2023

nopic.jpg