Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Công văn 6209/VPUBND-KTN ngày 07/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

07/11/2023 |


Các tin khác

dbca3829-eab7-4703-a90c-cb96d7b5948b

Công văn 6209/VPUBND-KTN ngày 07/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

nopic.jpg