Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Báo cáo số 47/BC-TTT ngày 17/5/2023 của Thanh tra tỉnh báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2023

17/05/2023 |

Các tin khác

4e2f25c4-5a18-4ebc-9a0a-f688dd45c764

Báo cáo số 47/BC-TTT ngày 17/5/2023 của Thanh tra tỉnh báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2023

nopic.jpg