Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin - Truyền thông

Triển khai thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (06/04/2021)

 

Tối thiểu 30.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số mỗi năm (05/04/2021)

 

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên toàn quân năm 2021 (02/04/2021)

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giải đáp những câu hỏi then chốt về chuyển đổi số (01/04/2021)

 

Tối thiểu 30.000 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số mỗi năm (01/04/2021)

 

Công an An Giang khen thưởng đột xuất Công an huyện Chợ Mới xuất sắc trong thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử (01/04/2021)

 

Tiếp tục tăng cường, phát huy hiệu quả công tác dư luận xã hội và hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp (31/03/2021)

 

An Giang: Thành lập tổ kiểm tra công tác tuyên truyền, phát động phong trào “toàn dân phòng chống dịch” trên địa bàn tỉnh (17/03/2021)

 

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (17/03/2021)

 

Thông báo tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ 21 (15/03/2021)

 

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (12/03/2021)

 

Chính phủ số tại Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025 (11/03/2021)

 

Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm VMware (08/03/2021)

 

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý hàng giả trong và quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu trên hệ thống thông tin cơ sở (08/03/2021)

 

Chợ Mới: Tuyên truyền cấp thẻ căn cước công dân (05/03/2021)

 

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang lần thứ 21 năm 2021 (05/03/2021)

 

Châu Phú: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (03/03/2021)

 

“Cài đặt, sử dụng Bluezone để không phải cách ly nhiều người” và “Cài đặt, sử dụng Bluezone có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội” (02/03/2021)

 

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên hệ thống thông tin cơ sở (25/02/2021)

 

Tuyên truyền và hướng dẫn cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử (25/02/2021)