Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông tin - Truyền thông

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật mới trong phần mềm WinRAR (06/07/2021)

 

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật (06/07/2021)

 

An Giang: Thông báo thực hiện nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 khi đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 (02/07/2021)

 

An Giang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7, tháng 8 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả (30/06/2021)

 

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu An toàn giao thông (29/06/2021)

 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 (29/06/2021)

 

Khai báo y tế tại chốt kiểm dịch khi vào địa bàn An Giang: Khuyến nghị người dân cài ứng dụng VHD (Vietnam Health Declaration) (26/06/2021)

 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (23/06/2021)

 

Phát huy thật hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp (23/06/2021)

 

Thông báo triển khai thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (23/06/2021)

 

Tổng kết 2 dự án trọng điểm của Bộ Công an (22/06/2021)

 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (18/06/2021)

 

Ra mắt Cẩm nang Chuyển đổi số (18/06/2021)

 

Phấn đấu mỗi người dân sẽ có mã QR vào năm 2025 (18/06/2021)

 

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và các giá trị nhân văn (17/06/2021)

 

Ý nghĩa và lý do phát hành bộ tem “Chung sống an toàn với đại dịch Covid -19” (17/06/2021)

 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày 21-6 (15/06/2021)

 

Triển khai Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 (15/06/2021)

 

An Giang: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng VssID (14/06/2021)

 

Mười năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (03/06/2021)