Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nông nghiệp, Nông thôn

Dời ngày tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang năm 2020 (29/10/2020)

 

Châu Thành sau 3 năm “Thực hiện kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” giai đoạn 2018 – 2020 (29/10/2020)

 

Chợ Mới phát huy sức mạnh của dân xây dựng nông thôn mới (27/10/2020)

 

Diễn đàn nông nghiệp “Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường” (27/10/2020)

 

Châu Thành gia tăng giá trị cây lúa từ hiệu quả việc thu gom rơm sau thu hoạch (27/10/2020)

 

Mô hình sản xuất cá lóc giống đầu tiên trong cả nước được cấp giấy chứng nhận GLOBAL G.A.P (27/10/2020)

 

Triển khai Đề án OCOP cho thanh niên khởi nghiệp 6 huyện, thị, thành phố tỉnh An Giang (27/10/2020)

 

Tập trung chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể đối với các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của UBND cấp xã trong triển khai chu trình OCOP (27/10/2020)

 

Châu Thành đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (26/10/2020)

 

Châu Thành nhân rộng mô hình ủ rơm với urê làm thức ăn nuôi bò (26/10/2020)

 

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Tịnh Biên (26/10/2020)

 

Trao bò giống cho hộ Khmer nghèo xã Châu lăng huyện Tri Tôn (26/10/2020)

 

Châu Thành: Hội thảo nhân rộng mô hình trồng nấm rơm trong nhà thuộc dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển (23/10/2020)

 

An Giang: Tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (21/10/2020)

 

Phú Tân phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng (21/10/2020)

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 (20/10/2020)

 

Các cấp Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới (19/10/2020)

 

An Giang vận hành xả lũ cống Trà Sư kiểm soát lũ vùng Tứ Giác Long Xuyên năm 2020 (19/10/2020)

 

Phú Tân: Công nhận xã Phú Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019 (16/10/2020)

 

Anh Trần Văn Nhôm gương điển hình nông dân sản xuất giỏi (16/10/2020)