Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nông nghiệp, Nông thôn

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 (26/03/2021)

 

An Giang: Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng tốc (25/03/2021)

 

Lễ công nhận xã An Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (25/03/2021)

 

Tri Tôn tập trung hỗ trợ 11 công ty, hợp tác xã, hộ sản xuất đạt sản phẩm OCOP 2021 (24/03/2021)

 

Thoại Sơn phấn đấu 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 (23/03/2021)

 

Lễ công nhận xã Vọng Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (22/03/2021)

 

Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 (19/03/2021)

 

An Giang: Xuống giống lúa vụ Hè Thu 3 đợt để né khô hạn, rầy (18/03/2021)

 

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 (18/03/2021)

 

Thoại Sơn: Lễ công bố xã Vĩnh Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (16/03/2021)

 

Tạo vị thế vững chắc cho hạt gạo Việt (15/03/2021)

 

Tiếp tục giữ vững 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (12/03/2021)

 

An Giang: Tăng cường phòng chống hạn, xâm nhập mặn (12/03/2021)

 

An Giang: Vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021 nông dân được mùa, được giá (12/03/2021)

 

Bình Hòa trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Châu Thành (10/03/2021)

 

Mô hình công nghệ sinh thái – Ruộng lúa bờ hoa (10/03/2021)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vĩnh Phú ,xã An Bình và xã Vọng Đông huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020 (09/03/2021)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Long Điền A và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020 (09/03/2021)

 

Châu Thành: Bình Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (09/03/2021)

 

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã An Bình, xã Xã Vọng Đông và xã Vĩnh Phú huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020 (08/03/2021)