Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nông nghiệp, Nông thôn

Hiệu quả dự án ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm (19/05/2021)

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3//2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi (17/05/2021)

 

Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (17/05/2021)

 

Giồng Trà Dên hôm nay (11/05/2021)

 

An Giang phấn đấu đến 2025 trồng được 18 triệu cây xanh (05/05/2021)

 

Chợ Mới phát huy dân vận khéo triển khai hiệu quả 4 đề án an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới (22/04/2021)

 

Tấn Mỹ đón bằng của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (20/04/2021)

 

Chợ Mới: Hội nghị thành lập hợp tác xã nông sản Global GAP Mỹ An (20/04/2021)

 

Hội thảo trình diễn máy gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tịnh Biên (15/04/2021)

 

Đoàn công tác tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ Nông thôn mới tại xã biên giới An Phú, huyện Tịnh Biên (14/04/2021)

 

Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ (13/04/2021)

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam (12/04/2021)

 

Xây dựng thương hiệu tôm càng xanh toàn đực ở An Giang (08/04/2021)

 

Khuyến cáo các giống lúa được khuyến khích trồng vụ hè thu 2021 (07/04/2021)

 

Khuyến cáo Lịch xuống giống Khuyến cáo Lịch xuống giống lúa né rày vụ hè thu 2021 (07/04/2021)

 

Khuyến cáo Lịch xuống giống lúa né khô hạn và chia sẻ nguồn nước vụ hè thu 2021 (07/04/2021)

 

Phú Tân qua 2 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng (05/04/2021)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (01/04/2021)

 

Công bố quyết định công nhận Long Điền A đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” (30/03/2021)

 

Khánh thành cầu Hy vọng 110 - cầu cồn Nhơn Hòa, xã Nhơn Mỹ (29/03/2021)