Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nông nghiệp, Nông thôn

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (29/11/2021)

 

An Giang: Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 (29/11/2021)

 

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh An Giang (23/11/2021)

 

An Giang: Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển tín dụng đối với hợp tác xã trên địa bàn (22/11/2021)

 

An Giang: Phối hợp, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ Cam Hà Tĩnh (10/11/2021)

 

Đẩy mạnh phát triển nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ và có tiềm năng (10/11/2021)

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Hòa Thị xã Tân Châu (09/11/2021)

 

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu thị trường và thể chế nông nghiệp làm việc tại huyện Châu Thành (09/11/2021)

 

An Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm (03/11/2021)

 

An Giang: Phát triển ngành thủy sản trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh (03/11/2021)

 

Thoại Sơn: Xã Vọng Thê, Vĩnh Khánh và Tây Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021 (02/11/2021)

 

An Giang: Nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 (02/11/2021)

 

An Giang: Triển khai thực hiện chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (01/11/2021)

 

Văn Phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm việc với huyện Châu Thành về tiến độ xây dựng “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 (01/11/2021)

 

An Giang: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp (28/10/2021)

 

Tri Tôn triển khai liên kết xây dựng vùng nguyên liệu với Tập đoàn Lộc Trời (28/10/2021)

 

Tân Châu: Kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới xã Vĩnh Xương (27/10/2021)

 

Châu Thành tổ chức sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay (15/10/2021)

 

Nông dân huyện đầu nguồn Tân Châu chuyển đổi mô hình làm ăn (12/10/2021)

 

Kiểm tra, xét công nhận nông thôn mới nâng cao xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn (01/10/2021)