Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Học tập và làm theo Bác

Công đoàn sẽ khen thưởng theo định kỳ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW (26/11/2021)

 

Danh sách Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/11/2021)

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa (16/11/2021)

 

Tịnh Biên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi trực tuyến của Đoàn tỉnh An Giang năm 2021 (07/10/2021)

 

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (04/10/2021)

 

Nhiều tác giả, tác phẩm tỉnh An Giang tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021 (01/10/2021)

 

Học và làm theo Bác: Huyện đoàn Châu Phú phát huy tinh thần xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19 (10/09/2021)

 

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (18/08/2021)

 

An Giang: Kế hoạch học tập chuyên đề “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (19/07/2021)

 

An Giang: Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 (01/07/2021)

 

Những kết quả chủ yếu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (22/06/2021)

 

Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/2021)

 

Giữ tâm sáng khi cầm bút là thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm xã hội của người làm báo chân chính (21/06/2021)

 

Học tập và làm theo Bác thời gian tới, cần làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo và nêu gương (15/06/2021)

 

Học tập tính năng động, sáng tạo của Hồ Chí Minh (09/06/2021)

 

Khát vọng Hồ Chí Minh (07/06/2021)

 

Hành trình cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành và bài học về giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hôm nay (04/06/2021)

 

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021): Hiểu thêm về lựa chọn lịch sử của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh (04/06/2021)

 

Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương (03/06/2021)

 

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) (02/06/2021)