Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

An Giang: Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/10/2021)

 

An Giang tham dự họp trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các tỉnh, thành phố miền Đông, miền Tây Nam bộ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (26/10/2021)

 

Thông cáo về kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/10/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh họp đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh (26/10/2021)

 

Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (26/10/2021)

 

Quốc hội thảo luận dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) (25/10/2021)

 

Quốc hội thảo luận về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế (22/10/2021)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/10/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (14/10/2021)

 

An Giang: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (12/10/2021)

 

Không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/10/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát trước kỳ họp cuối năm 2021 (05/10/2021)

 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp về thực hiện cách ly tại nhà đối với người dân ngoài tỉnh tự phát về địa phương (05/10/2021)

 

Yêu cầu người dân không ra đường khi không thật sự cần thiết; các địa phương tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc cách ly của người dân (03/10/2021)

 

Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (24/09/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (23/09/2021)

 

Triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (23/09/2021)

 

Hào khí Nam bộ kháng chiến sống mãi (23/09/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến các dự án Luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (22/09/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV (21/09/2021)