Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đổi mới, phát huy hiệu quả (15/03/2021)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (15/03/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV (12/03/2021)

 

Châu Phú: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc 50 bà con cử tri trên địa bàn huyện trước kì họp lần thứ 11, Quốc hội khoá XIV (12/03/2021)

 

Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại thành phố Long Xuyên (12/03/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 tại huyện An Phú (12/03/2021)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri thành phố Long Xuyên trước kỳ họp lần thứ 11 (12/03/2021)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Tân Châu trước kỳ họp lần thứ 11 (12/03/2021)

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Phú Tân trước Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV (11/03/2021)

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang lấy ý kiến cử tri với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (11/03/2021)

 

Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ hai (10/03/2021)

 

Xem xét việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại Ủy ban bầu cử huyện Tịnh Biên (10/03/2021)

 

HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Tri Tôn (10/03/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại Ủy ban bầu cử thị xã Tân Châu (10/03/2021)

 

Tri Tôn: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 (10/03/2021)

 

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng và Lê Văn Lĩnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (09/03/2021)

 

Thị trấn Tịnh Biên hoàn thành quy trình giới thiệu người của khóm, tổ dân phố ứng cử Đại biểu HĐND thị trấn (09/03/2021)

 

Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ (08/03/2021)

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phú Tân (08/03/2021)

 

Tri Tôn: Văn phòng HĐND UBND huyện hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử (08/03/2021)