Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Tri Tôn: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (18/03/2021)

 

Thị trấn Tịnh Biên thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2021- 2026 (18/03/2021)

 

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử HĐND huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (17/03/2021)

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ II những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/03/2021)

 

Thông qua Nghị quyết Quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (17/03/2021)

 

An Giang thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại các đơn vị bầu cử (17/03/2021)

 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 (17/03/2021)

 

Một số kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn (16/03/2021)

 

An Giang: Bàn giao 110 hồ sơ người ứng cử HĐND tỉnh (16/03/2021)

 

Thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (16/03/2021)

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thành phố Long Xuyên với “Công tác tiếp xúc cử tri kết hợp đối thoại trực tiếp với nhân dân” (16/03/2021)

 

An Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh (15/03/2021)

 

Công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đổi mới, phát huy hiệu quả (15/03/2021)

 

Khai mạc kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (15/03/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV (12/03/2021)

 

Châu Phú: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc 50 bà con cử tri trên địa bàn huyện trước kì họp lần thứ 11, Quốc hội khoá XIV (12/03/2021)

 

Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại thành phố Long Xuyên (12/03/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 tại huyện An Phú (12/03/2021)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri thành phố Long Xuyên trước kỳ họp lần thứ 11 (12/03/2021)

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Tân Châu trước kỳ họp lần thứ 11 (12/03/2021)