Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Trao quyết định điều động, giao nhiệm vụ lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang (06/07/2021)

 

Thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (06/07/2021)

 

Không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (06/07/2021)

 

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Tân Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (05/07/2021)

 

Hội đồng nhân dân thị trấn Tịnh Biên nêu cao trách nhiệm người đại biểu dân cử (05/07/2021)

 

Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (05/07/2021)

 

An Giang: Thành lập 11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh (05/07/2021)

 

Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp (05/07/2021)

 

HĐND huyện Phú Tân, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất (02/07/2021)

 

Thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (02/07/2021)

 

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (01/07/2021)

 

An Giang: Bầu các chức danh chủ chốt - Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) (30/06/2021)

 

Tịnh Biên kiện toàn các chức danh HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (30/06/2021)

 

Khai mạc kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (30/06/2021)

 

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Chợ Mới: Ông Nguyễn Hồng Đức đắc cử Chủ tịch HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) (29/06/2021)

 

Yêu cầu đeo khẩu trang khi tham dự kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 (29/06/2021)

 

Khảo sát chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu cách ly tập trung và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện An Phú và TX. Tân Châu (26/06/2021)

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới (26/06/2021)

 

Ông Bùi Văn Tặng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 (25/06/2021)

 

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra trong 01 ngày, vào ngày 30/6 (25/06/2021)