Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (24/09/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (23/09/2021)

 

Triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (23/09/2021)

 

Hào khí Nam bộ kháng chiến sống mãi (23/09/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến các dự án Luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (22/09/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV (21/09/2021)

 

Tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang (17/09/2021)

 

Tịnh Biên điều động, luân chuyển cán bộ đang công tác tại các ngành, địa phương (16/09/2021)

 

Tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (15/09/2021)

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (14/09/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021 (13/09/2021)

 

Trao quyết định cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (10/09/2021)

 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp mở rộng tháng 9/2021 (09/09/2021)

 

An Giang: Bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân (08/09/2021)

 

An Giang họp cho ý kiến kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình dịch Covid-19 (07/09/2021)

 

Không tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07/09/2021)

 

HĐND huyện Thoại Sơn, Kỳ họp lần thứ 2, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (31/08/2021)

 

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (31/08/2021)

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 (31/08/2021)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (30/08/2021)