Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tăng tốc cho phát triển

28/03/2023 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sau hơn 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến xác đáng, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu kết luận Hội nghị

Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương ban hành các văn bản: Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Cơ bản thống nhất các chủ trương: Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung chặt chẽ về cơ sở pháp lý, tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo các cơ quan chức năng tổ chức thẩm tra và trình kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang,  thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý I/2023. Đồng chí đề nghị từng cấp, từng ngành chủ động phân tích làm rõ nguyên nhân của hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm; năng động, sáng tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 với phương châm “Tăng tốc cho phát triển”. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học; phản ánh đúng thực chất, không “tô hồng” hoặc chạy theo thành tích trên tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề ra giải pháp khả thi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh.

Thứ hai,  về công tác xây dựng Đảng và Dân vận, tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với chủ đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Thường xuyên nắm và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước về thông tin truyền thông; các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp nghiên cứu, hình thành kỹ năng; chuyên nghiệp trong ứng phó với mặt trái của quá trình phát triển và ứng xử hiệu quả với truyền thông. 

Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, kết luận Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; các Kế hoạch của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Tập trung rà soát quy hoạch; đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Hoàn chỉnh Đề án của Tỉnh ủy về tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ, dân tộc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ngày càng thực chất; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động rà soát, chuẩn bị chu đáo nội dung tiếp Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Kịp thời nắm bắt, xử lý tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên và trong dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn và đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thứ ba, về kinh tế - xã hội, Ban cán sự đảng UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở các địa phương, đơn vị; rà soát, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện các Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu của các sở, ngành cấp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, phòng ngừa các biến chủng mới, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng, hạn hán và xâm nhập mặn. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như tuyến tránh thành phố Long Xuyên, Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua địa phận của tỉnh, cầu Châu Đốc… Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Quá trình thực hiện phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tiếp tục nghiên cứu tìm các nguồn thu mới để tăng ngân sách và động lực mới góp phần tăng trưởng kinh tế.

Chuẩn bị chu đáo Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19; đẩy lùi dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng. Sớm thực hiện các quy định của Trung ương về tháo gỡ những khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế; quá trình thực hiện phải tăng cường kiểm tra, thanh tra đảm bảo đúng quy định tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Thứ tư, về quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (BCĐ PCTN) Trung ương, BCĐ PCTN tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 

Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tuần tra, kiểm soát; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đối với các huyện An Phú, Phú Tân, Chợ Mới và thị xã Tân Châu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao quốc phòng.

Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương./.

 Ngọc Hân


Các tin cùng chủ đề


Các tin khác

8cf4df4d-f8c2-48d2-95ed-0ae1488bf887

Tăng tốc cho phát triển

/wps/wcm/connect/e7853486-523f-46b4-9ab9-d3e9e0c2d98c/closehnbcvhdb.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e7853486-523f-46b4-9ab9-d3e9e0c2d98c-osDMzFA