Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

An Giang triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế

24/03/2023 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 22-3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; giáo dục để mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đúng đắn, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn vị xác định việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả giai đoạn. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để góp phần thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức tốt hoạt động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Xây dựng Kế hoạch triển khai theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách hiện đại hóa; Tham gia hoàn thiện các chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, thủ tục hành chính thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu; Phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân.

Hải quan tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thực hiện Chiến lược cải cách hành chính thuế trên các lĩnh vực liên quan: hiện đại hóa thu ngân sách và ủy nhiệm thu qua ngân hàng; nộp thuế điện tử; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách… trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc cung cấp thông tin, giải quyết các vướng mắc về cơ chế chính sách đất đai, khai thác tài nguyên… đảm bảo thu đúng, đủ các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai và tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các nội dung phối hợp liên ngành với cơ quan Thuế trong công tác tuyên truyền, thống kê, cung cấp đối tượng và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” trong việc cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, đăng ký mẫu dấu; đăng ký doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

Ngoài ra, Công an tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án trốn thuế, gian lận thuế, các hành vi mua bán hóa đơn; gian lận trong xuất hóa đơn, kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế để đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác… góp phần chống thất thu thuế, thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan Thuế cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi có yêu cầu. Thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu của cơ quan Thuế.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thuế, trong đó trọng tâm là các chương trình cải cách hiện đại hóa do Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí, các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác chỉ đạo tuyên truyền triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030./.

HY

Nguồn CT số 03/CT-UBND ngày 22/3/2023


Các tin cùng chủ đề


Các tin khác

3b355b53-5319-44be-960c-c97376aa9faa

An Giang triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế

/wps/wcm/connect/19e1739d-3d60-4637-a22d-3dc467ee81be/image025.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-19e1739d-3d60-4637-a22d-3dc467ee81be-oshEtYV