Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

An Giang tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

03/02/2023 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG) - Theo UBND tỉnh An Giang, năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Các hoạt động kinh tế - xã hội vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 kéo dài trong năm 2020 và 2021. Bên cạnh đó, xung đột chính trị sâu sắc ở Châu Âu tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 873 doanh nghiệp và 909 đơn vị trực thuộc

Trong bối cảnh đó, dưới sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh An Giang đã có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước, tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành và triển khai hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh An Giang đã ban hành các kế hoạch và phân công các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo mục tiêu đã đề ra.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2022 là 873 doanh nghiệp và 909 đơn vị trực thuộc, lũy kế đến cuối năm trên địa bàn tỉnh hiện có 7.216 doanh nghiệp và 4.089 đơn vị trực thuộc đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 80.679 tỷ đồng; tiếp nhận 59 dự án đầu tư đăng ký mới (Đã phê duyệt 11 dự án với tổng vốn đầu tư là 1.660 tỷ đồng, bao gồm: 02 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 391 tỷ đồng; 08 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký là 1.269 tỷ đồng và chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 01 dự án với tổng vốn là 14.096 tỷ đồng); đầu tư trực tiếp nước ngoài có 02 dự án đăng ký mới với tổng vốn đăng ký là 22,7 triệu USD.

Bên cạnh những kết quả tích cực, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể năm 2021 có 5/10 chỉ số thành phần PCI giảm điểm so với năm 2020, bao gồm: Chi phí gia nhập thị trường (giảm 1,93 điểm); Tiếp cận đất đai (giảm 0,67 điểm); Chi phí thời gian (giảm 1,59 điểm); Cạnh tranh bình đẳng (giảm 1,85 điểm); Đào tạo lao động (giảm 0,46 điểm). Ngoài ra, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch vẫn còn chưa cao.

Theo đó, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/1/2023 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang.

 Mục tiêu chung là tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đến năm 2025 đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và đạt các mục tiêu năm 2023.

Đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp với các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị bền vững, TTHC,… Đa dạng hóa và phát triển hiệu quả hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở kỹ thuật dùng chung hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 Mục tiêu cụ thể là tiếp tục nâng cao năng chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, đô thị để tạo sức lan tỏa phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các ngành, lĩnh vực có liên quan.

 Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh được công bố công khai; thường xuyên, định kỳ rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính không còn phù hợp, trái với quy định của pháp luật để bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ theo thẩm quyền.

 Thực hiện việc công khai các quy hoạch, cơ chế chính sách của tỉnh, ngành, địa phương trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

 Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang; số lượng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được triển khai, giải quyết tại Trung tâm ngày càng được nâng lên.

Theo Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, về cải thiện môi trường kinh doanh và chỉ đạo của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực, chủ động, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Trong tổ chức thực hiện phải chỉ đạo kiên quyết, sát sao, xác định đầu mối chủ trì thực hiện nâng cao chỉ số trong từng cơ quan, đơn vị; đặt ra yêu cầu có sự chuyển biến trong từng khâu, bộ phận; có sự kết hợp nhịp nhàng đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, đơn vị đối với những công việc có liên quan; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật./.

Nguồn: Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/1/2023

Hải Nhu


Các tin cùng chủ đề


Các tin khác

328084e6-8909-4568-845a-447784d70a81

An Giang tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

/wps/wcm/connect/71d6d725-51fa-4f03-a5db-277d910cba63/1.1.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-71d6d725-51fa-4f03-a5db-277d910cba63-oolz7Z-