Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp (21/12/2020)

 

Công tác lưu trữ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước (21/12/2020)

 

Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả xây dựng, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (30/11/2020)

 

An Giang ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng (24/11/2020)

 

Kiểm tra, giám sát tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại An Giang (20/11/2020)

 

Kiểm tra cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang (09/11/2020)

 

Nâng cao hiệu quả thủ tục hành chính ngành giao thông vận tải qua dịch vụ công trực tuyến (02/11/2020)

 

Hướng dẫn mức phụ cấp và bồi dưỡng đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang (02/11/2020)

 

Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 (02/11/2020)

 

An Giang: Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử (29/10/2020)

 

An Giang sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp (27/10/2020)

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia (22/10/2020)

 

Châu Thành tăng cường thực hiện các giải pháp cải cách hành chính (22/10/2020)

 

DDCI An Giang - Vì một An Giang bức phá và phát triển bền vững (19/10/2020)

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân (14/10/2020)

 

An Giang: Năm 2021 giảm 78 biên chế công chức (06/10/2020)

 

An Giang: Sơ kết 01 năm thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã (05/10/2020)

 

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (21/09/2020)

 

An Giang: 180 cán bộ, công chức được tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số PAPI (17/09/2020)

 

An Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (10/09/2020)