Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang: Triển khai thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (22/01/2021)

 

An Giang: Hơn 70.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền các hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (20/01/2021)

 

An Giang: Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh (20/01/2021)

 

Tri Tôn quyết tâm thực hiện năm cải cách hành chính 2021 (20/01/2021)

 

Triển khai công tác Tư pháp tỉnh An Giang năm 2021 (18/01/2021)

 

Châu Thành tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020 (18/01/2021)

 

An Giang: sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả (13/01/2021)

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần giúp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp (11/01/2021)

 

Năm 2021 An Giang đặt mục tiêu chỉ số PAPI, PCI đứng trong nhóm 15 cả nước (11/01/2021)

 

Năm 2021, An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 98% người dân được hỏi hài lòng về sự phục vụ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (08/01/2021)

 

An Giang: Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 (07/01/2021)

 

Chính phủ bãi bỏ 65 Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (06/01/2021)

 

An Giang ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (05/01/2021)

 

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700 (31/12/2020)

 

Ngành Nội vụ vượt mục tiêu được giao về tinh giản biên chế (30/12/2020)

 

Công an tỉnh An Giang triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến “cấp hộ chiếu phổ thông bằng tờ khai điện tử” (29/12/2020)

 

An Giang: Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính năm 2020 (25/12/2020)

 

Khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (24/12/2020)

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo công tác Tư pháp (24/12/2020)

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang (22/12/2020)