Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

An Giang: Triển khai cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 (19/04/2021)

 

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngân hàng: Cơ hội và thách thức (19/04/2021)

 

Nhiều giải pháp cải cách hành chính hiệu quả ở Chợ Mới (16/04/2021)

 

Năm 2020 chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang tăng 02 bậc (15/04/2021)

 

An Giang: Chỉ số PAPI năm 2020 tăng 7 bậc so cả nước và tăng 02 bậc trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (14/04/2021)

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (14/04/2021)

 

An Giang: Năm 2020 Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 7 bậc (14/04/2021)

 

Khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Thoại Sơn trong thực hiện dự án sản xuất, quản lý và cấp căn cước công dân (13/04/2021)

 

Thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Long Xuyên đang thực hiện làm thẻ căn cước công dân (12/04/2021)

 

Triển khai thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (06/04/2021)

 

Hướng dẫn quản lý hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, tổ chức (05/04/2021)

 

Căn cước công dân gắn chíp không có chức năng định vị (01/04/2021)

 

An Giang: Công bố 10 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương (31/03/2021)

 

Thành phố Châu Đốc đẩy mạnh thực hiện đề án “An Giang điện tử” (29/03/2021)

 

Hội nghị sơ kết thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất quản lý căn cước công dân (25/03/2021)

 

Công an huyện Chợ Mới tập trung lực lượng cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử (24/03/2021)

 

Châu Thành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 02 dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (24/03/2021)

 

Công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang (24/03/2021)

 

Hướng dẫn áp dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia (24/03/2021)

 

Đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân tại các sở, ban, ngành của tỉnh (22/03/2021)