Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính

Từ ngày 15/8/2021: Áp dụng quy định về thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với cán bộ, công chức, viên chức (30/06/2021)

 

Thêm 39 TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (30/06/2021)

 

Công an tỉnh công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm, bậc lương năm 2021 cho 223 cán bộ, chiến sĩ (29/06/2021)

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công ở An Giang (28/06/2021)

 

Công bố 184 TTHC được tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang (24/06/2021)

 

An Giang thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ (24/06/2021)

 

Năm 2021 An Giang phấn đấu chỉ số PAPI thuộc nhóm “Cao nhất” (24/06/2021)

 

An Giang: 360 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh và 89 TTHC cấp huyện được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành (22/06/2021)

 

Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2021 (09/06/2021)

 

An Giang: Nhiều kết quả tích cực qua Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020 (04/06/2021)

 

Công an tỉnh tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện 02 Dự án (31/05/2021)

 

Đại tá Tống Quyết Chiến được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tri Tôn (27/05/2021)

 

An Giang nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư (26/05/2021)

 

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (19/05/2021)

 

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (19/05/2021)

 

Đến năm 2025, tối thiểu 95% tổ chức, cá nhân hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (13/05/2021)

 

An Giang: Cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến (12/05/2021)

 

Khánh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Châu Đốc (29/04/2021)

 

Công an thành phố Long Xuyên cấp căn cước công dân xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (29/04/2021)

 

Bãi bỏ Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang (28/04/2021)