Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

An Giang tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (24/06/2021)

 

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn huyện Chợ Mới (18/06/2021)

 

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV: tỉnh An Giang bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội (11/06/2021)

 

Báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (10/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (09/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện An Phú khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (09/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (08/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (07/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (07/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (04/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (02/06/2021)

 

Công bố danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa x, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/05/2021)

 

Một số công việc cần tiếp tục triển khai sau bầu cử (28/05/2021)

 

Công tác bầu cử tỉnh An Giang thành công tốt đẹp (28/05/2021)

 

Chợ Mới hoàn thành công tác bầu cử (24/05/2021)

 

Công an tỉnh An Giang hoàn thành song song nhiệm vụ chính trị trong ngày bầu cử (24/05/2021)

 

An Giang: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt 99,66% (24/05/2021)

 

Phóng sự ảnh: Cử tri An Giang hăng hái, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (23/05/2021)

 

Sư đoàn 330, Quân khu 9 hoàn thành công tác bầu cử, hòa chung khí thế ngày hội của non sông (23/05/2021)

 

Chợ Mới: Hơn 285.000 cử tri huyện Chợ Mới náo nức tham gia bầu cử (23/05/2021)