Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

An Giang: Thống nhất lập danh sách sơ bộ 694 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (29/03/2021)

 

Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (29/03/2021)

 

Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng (26/03/2021)

 

HĐND tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Châu Thành (26/03/2021)

 

An Giang: Công tác chuẩn bị bầu cử khẩn trương, đúng luật (25/03/2021)

 

Châu Thành họp Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (24/03/2021)

 

HĐND huyện Phú Tân giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (22/03/2021)

 

Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang tại đơn vị bầu cử số 01 và số 02 – thành phố Long Xuyên (19/03/2021)

 

Thành lập 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang (19/03/2021)

 

An Giang: Thống nhất danh sách sơ bộ 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (18/03/2021)

 

Hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử Quốc hội và HĐND (18/03/2021)

 

Châu Phú: Hội nghị hiệp thương lần II thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (18/03/2021)

 

Phú Tân sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (18/03/2021)

 

Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 09/11 Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố (18/03/2021)

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại An Giang (18/03/2021)

 

Tri Tôn: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (18/03/2021)

 

Thị trấn Tịnh Biên thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2021- 2026 (18/03/2021)

 

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (17/03/2021)

 

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử HĐND huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (17/03/2021)

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ II những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/03/2021)