Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy Ban bầu cử huyện Châu Thành họp phiên thứ 4 (07/04/2021)

 

Phú Tân khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử (06/04/2021)

 

Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố (06/04/2021)

 

Hướng dẫn về các loại biểu mẫu, biên bản phục vụ công tác bầu cử (05/04/2021)

 

Tiếp tục tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp (05/04/2021)

 

Thị trấn Tri Tôn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (05/04/2021)

 

Hỏi đáp về bầu cử Đại biểu quốc hội khoá 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (05/04/2021)

 

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh An Giang (02/04/2021)

 

Tịnh Biên: Xã Thới Sơn, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/04/2021)

 

Kiểm tra tình hình triển khai công việc chuẩn bị công tác bầu cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Tịnh Biên (02/04/2021)

 

Cử tri khóm Mỹ Qưới, phường Mỹ Quí tín nhiệm giới thiệu 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) (02/04/2021)

 

Chợ Mới sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (01/04/2021)

 

An Giang: Các nội dung công việc thực hiện trong bầu cử đảm bảo đúng lịch trình, thời gian và tiến độ đề ra (31/03/2021)

 

Thoại Sơn: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (31/03/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn hoàn thành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 15 xã, thị trấn (30/03/2021)

 

Cử tri phường Đông Xuyên thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Thanh Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (30/03/2021)

 

Lập danh sách sơ bộ 7.914 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (30/03/2021)

 

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (29/03/2021)

 

Hướng dẫn việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (29/03/2021)

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử (29/03/2021)