Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Tịnh Biên (10/05/2021)

 

Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (10/05/2021)

 

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, tiếp xúc bà con cử tri tại huyện Chợ Mới (10/05/2021)

 

Bộ Công an kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (10/05/2021)

 

Hội đồng bầu cử Quốc gia lưu ý một số vấn đề cần quan tâm trước, trong và sau ngày bầu cử (10/05/2021)

 

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành (07/05/2021)

 

Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 5 xã vùng biên, trên địa bàn thị xã Tân Châu (07/05/2021)

 

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X tại thị xã Tân Châu (07/05/2021)

 

Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại huyện Châu Phú (07/05/2021)

 

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri (06/05/2021)

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khảo sát công tác bầu cử tại huyện Phú Tân (05/05/2021)

 

Từ 06/5/2021 đến 22/5/2021 tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử (05/05/2021)

 

Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 (05/05/2021)

 

Thống nhất màu phiếu bầu, số lượng thùng phiếu sử dụng phục vụ công tác bầu cử (04/05/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khảo sát công tác bầu cử huyện Chợ Mới (04/05/2021)

 

Bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/05/2021)

 

Thông báo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/05/2021)

 

Những công việc quan trọng liên quan đến công tác bầu cử cần thực hiện trong tháng 5 năm 2021 (29/04/2021)

 

Toàn tỉnh có 7.766 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (29/04/2021)

 

Triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử (29/04/2021)