Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại huyện Châu Phú (13/05/2021)

 

Công an toàn tỉnh nỗ lực đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử (13/05/2021)

 

Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên (13/05/2021)

 

Chợ Mới sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các cấp (13/05/2021)

 

Phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (13/05/2021)

 

Thoại Sơn sẵn sàng cho ngày hội lớn (12/05/2021)

 

Châu Phú: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 – 2026 (12/05/2021)

 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh An Giang và đại biểu HĐND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 – 2026 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Bình (12/05/2021)

 

Thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp biên bản kết quả bầu cử (12/05/2021)

 

Châu Thành: Tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa X (12/05/2021)

 

Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang và đại biểu HĐND huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (11/05/2021)

 

Cử tri huyện Tri Tôn đề nghị Trung ương đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cho Đồng bằng sông Cửu long (11/05/2021)

 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử tại huyện Châu Thành (11/05/2021)

 

Sư đoàn 330 (Quân khu 9): Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (11/05/2021)

 

Kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố (11/05/2021)

 

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri huyện Thoại Sơn (10/05/2021)

 

Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Mỹ Luông, xã Tấn Mỹ (10/05/2021)

 

Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang và đại biểu HĐND huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (10/05/2021)

 

Quân Khu 9: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại An Giang (10/05/2021)

 

Các vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Châu Phú (10/05/2021)