Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

An Giang đã sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. nhiệm kỳ 2021-2026 (21/05/2021)

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thoại Sơn (21/05/2021)

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử huyện Phú Tân (21/05/2021)

 

Tân Châu sẵn sàng cho ngày bầu cử (20/05/2021)

 

Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (20/05/2021)

 

Thường trực Tỉnh ủy An Giang kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Châu Đốc (20/05/2021)

 

An Giang đã sẵn sàng cho Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (20/05/2021)

 

Đoàn công tác tỉnh An Giang kiểm tra công tác bầu cử xã biên giới Phú Lộc (19/05/2021)

 

Mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất (19/05/2021)

 

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội tại huyện Chợ Mới (19/05/2021)

 

Chợ Mới triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác bầu cử (18/05/2021)

 

Treo cờ Tổ quốc và treo băng rôn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (18/05/2021)

 

Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử (18/05/2021)

 

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ tư (18/05/2021)

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 từ cơ sở (18/05/2021)

 

Đồng bào Chăm Tân Châu hướng đến ngày Hội lớn (17/05/2021)

 

5 vấn đề lưu ý khi bầu cử trong mùa dịch (17/05/2021)

 

Cử tri và những người có liên quan, thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử cần khai báo y tế trực tiếp hoặc khai báo y tế điện tử (17/05/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân hoàn thành giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (14/05/2021)

 

Phụ nữ An Giang thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử (14/05/2021)