Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử (17/02/2021)

 

Bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử (17/02/2021)

 

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tuổi của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (09/02/2021)

 

Phú Tân hiệp thương lần thứ nhất những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (09/02/2021)

 

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (09/02/2021)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/02/2021)

 

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang về việc nâng cấp, sửa chữa một số đoạn đường của Quốc lộ 91 bị hư hỏng (08/02/2021)

 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/02/2021)

 

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV (03/02/2021)

 

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (03/02/2021)

 

Dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV (01/02/2021)

 

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (29/01/2021)

 

Hướng dẫn về các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử (29/01/2021)

 

Hướng dẫn về cách tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (29/01/2021)

 

An Giang: Tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/01/2021)

 

Triển khai kịp thời các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử (28/01/2021)

 

Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử (27/01/2021)

 

Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân (27/01/2021)

 

Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (26/01/2021)

 

Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (26/01/2021)