Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chợ Mới: Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (01/03/2021)

 

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh (26/02/2021)

 

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (26/02/2021)

 

Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/02/2021)

 

Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/02/2021)

 

Hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 (24/02/2021)

 

Thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/02/2021)

 

Tịnh Biên triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (23/02/2021)

 

An Giang được phân bổ bầu 09 đại biểu Quốc hội khóa XV (23/02/2021)

 

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/02/2021)

 

An Giang: Dự kiến giới thiệu 8.135 người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (23/02/2021)

 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (23/02/2021)

 

Từ 24/02 đến 11/3/ 2021, Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện và cấp xã (22/02/2021)

 

Ủy ban bầu cử tỉnh công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử (22/02/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử (22/02/2021)

 

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 (19/02/2021)

 

An Giang: Dự kiến giới thiệu 715 người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (19/02/2021)

 

An Giang họp Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (19/02/2021)

 

Hướng dẫn việc xác định số người trong danh sách ứng cử (18/02/2021)

 

Không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn (18/02/2021)