Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông qua Nghị quyết Quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (17/03/2021)

 

An Giang: Bàn giao 110 hồ sơ người ứng cử HĐND tỉnh (16/03/2021)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 1 tại huyện Châu Thành (15/03/2021)

 

Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại thành phố Long Xuyên (12/03/2021)

 

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (12/03/2021)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Long Xuyên (12/03/2021)

 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Châu Đốc (11/03/2021)

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang lấy ý kiến cử tri với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (11/03/2021)

 

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tri Tôn (11/03/2021)

 

Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ hai (10/03/2021)

 

Xem xét việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại Ủy ban bầu cử huyện Tịnh Biên (10/03/2021)

 

HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Tri Tôn (10/03/2021)

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại Ủy ban bầu cử thị xã Tân Châu (10/03/2021)

 

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng và Lê Văn Lĩnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (09/03/2021)

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phú Tân (08/03/2021)

 

Tri Tôn: Văn phòng HĐND UBND huyện hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử (08/03/2021)

 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại huyện An Phú (05/03/2021)

 

Châu Phú: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (03/03/2021)

 

Thẩm tra các mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (02/03/2021)

 

An Giang khẩn trương chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (02/03/2021)