Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vĩnh Phú ,xã An Bình và xã Vọng Đông huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Vĩnh Phú ,xã An Bình và xã Vọng Đông huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020

09/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 về việc công nhận xã Vĩnh Phú ,xã An Bình và xã Vọng Đông , huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020.

Theo đó, năm 2020, xã Vĩnh Phú đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng cao. Đặc biệt xã đã ứng dụng tốt Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng với tỷ lệ văn bản đến và phát hành đều đạt trên 90%; Tỷ lệ TTHC tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm đạt 84.6 %; Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý trên phần mềm đạt 100%; Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 95.5%; Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 69,8%. 

Xã An Bình đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng cao. Đặc biệt xã đã ứng dụng tốt Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng với tỷ lệ văn bản đến và phát hành đều đạt trên 90%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý trên phần mềm đạt 95,7%; Tỷ lệ TTHC tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm 2020 đạt 100%; Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 69,9%; Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 54,3%. 

Xã Vọng Đông đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã được nâng cao. Đặc biệt xã đã ứng dụng tốt Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng với tỷ lệ văn bản đến và phát hành đều đạt trên 90%; Tỷ lệ TTHC tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm đạt 84.6 %; Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý trên phần mềm đạt 100%; Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 42.1%; Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 53%. 

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú và xã An Bình cần tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt, giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Nguồn: Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 02/3/2021

Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 02/3/2021

Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 02/3/2021

TN

các tin khác