Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính Trị

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính Trị

04/08/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 3/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Giao ban thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh cùng lãnh đạo các địa phương: Tri Tôn, Châu Phú và thành phố Châu Đốc cùng tham dự.

Responsive image

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thời gian qua, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 của tỉnh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” được Huyện ủy Tịnh Biên thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng thời, Huyện ủy Tịnh Biên cũng xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực tế của địa phương, đơn vị; đối với cá nhân, phải thực hiện “Sổ tay” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với chương trình hành động, kế hoạch hàng năm.

Từ năm 2017 đến nay, huyện Tịnh Biên đã thực hiện 195 mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, riêng trong năm 2022 đã phát động thực hiện mới 69 mô hình. Bên cạnh, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện đến từng chi, Đảng bộ được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến đánh giá cao những nỗ lực của Huyện ủy Tịnh Biên và yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của tỉnh gắn với triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Cần đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. 

Responsive image

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Phan Hữu
các tin khác