Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông báo về việc đến hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ

Thông báo về việc đến hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ

02/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế (NNT) trước những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19; ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang bị ảnh hưởng dịch bệnh, được đề nghị gia hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021. Để kịp thời thông tin về thời gian đến hạn nộp đối với các loại thuế được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Cục Thuế thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1.  Đối với thuế GTGT

- Trường hợp NNT thực hiện kê khai theo tháng:

 + Đối với kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6/2021: thời gian gia hạn là 05 tháng; thời hạn nộp thuế chậm nhất, lần lượt là ngày 20/9, ngày 20/10, ngày 20/11, ngày 20/12/2021.

 + Đối với kỳ tính thuế tháng 7/2021: thời gian gia hạn là 04 tháng; kỳ tính thuế tháng 8/2021: thời gian gia hạn là 03 tháng. Thời hạn nộp thuế cho cả kỳ tháng 7 và tháng 8/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021.

- Trường hợp NNT thực hiện kê khai theo quý:

 + Đối với kỳ tính thuế quý 1/2021: thời gian gia hạn là 05 tháng; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30/9/2021. 

 + Đối với kỳ tính thuế quý 2/2021: thời gian gia hạn là 05 tháng; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31/12/2021.

2. Đối với thuế TNDN

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp gia hạn nộp thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế năm 2021; thì thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể:

- Số thuế TNDN tạm nộp quý 1/2021: thời hạn nộp là ngày 31/7/2021.

- Số thuế TNDN tạm nộp quý 2/2021: thời hạn nộp là ngày 31/10/2021.

3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh

Hộ, cá nhân kinh doanh gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021, thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021.

4. Đối với tiền thuê đất

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/11/2021 (06 tháng kể từ ngày 31/5/2021).

Văn bản Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ được đăng tải trên website Cục Thuế tỉnh An Giang (http://angiang.gdt.gov.vn) và gửi qua địa chỉ thư điện tử (email) của NNT.

Cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh về thời hạn nộp các loại thuế được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đề nghị NNT nộp tiền thuế và tiền thuê đất vào NSNN; trường hợp NNT chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế./.

Tải về: Thông báo số 4183 /TB-CT
 
Cục Thuế tỉnh An Giang
các tin khác