Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Hội đồng nhân dân huyện An Phú ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022)

Hội đồng nhân dân huyện An Phú ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022)

18/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện An Phú vừa ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Responsive image
 

Thông qua kỳ họp kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Tại kỳ họp lần này, ngoài xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước huyện 6 tháng cuối năm 2022. Hội đồng nhân dân huyện An Phú cũng sẽ thảo luận, xem xét để thông qua tờ trình do UBND huyện trình tại kỳ họp như: Tờ trình về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021; các báo cáo chuyên đề về việc thực thi pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; công tác giảm nghèo bền vững; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến thảo luận tổ trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện.

Xem xét đối với Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022.

Hội đồng nhân dân huyện An Phú cũng sẽ thảo luận để thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.

Theo kế hoạch, kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện An Phú được tổ chức trong 02 ngày tại hội trường UBND huyện, từ ngày 14/7 đến ngày 15/7/2022./. 

Vũ Hùng    

các tin khác